Termeni si conditii de utilizare a serviciului "Alpha e-statements" oferit de Alpha Bank Romania S.A.

1. Partile si obiectul contractului

1.1. Termenii si conditiile (denumite in continuare si "Contractul") de mai jos au valoare contractuala intre Alpha Bank Romania S.A. (numita in continuare "Banca") si Client. Prin Client se intelege orice persoana fizica, care este titularul unuia sau mai multor contracte de produse si servicii cu Banca si/sau alte societati comerciale/entitati din grupul Alpha Bank Romania.

1.2. Obiectul prezentului Contract il constituie furnizarea, de catre Banca, catre Client, a serviciului "Alpha e-statements", denumit in continuare "Serviciul", in conditiile descrise mai jos.

1.3. Banca va furniza Serviciul prin intermediul paginii web https://e-statements.alphabank.ro


2. Descrierea Serviciului

2.1. Serviciul ofera Clientului accesul prin Internet la unele informatii privind produsele si serviciile deja achizitionate de la Banca si/sau de la alte societati comerciale/entitati din grupul Alpha Bank Romania, informatii care includ, dar nu se rezuma la informatii despre produsele/serviciile achizitionate de la Banca si/sau alte societati comerciale/entitati din grupul Alpha Bank Romania de catre Client (conturi curente, conturi de depozit, carduri de credit, carduri de debit, etc.) sau vizualizarea balantei conturilor sale deschise la Banca, extrasului lunar de cont pentru cardurile de credit, vizualizarea informatiilor referitoare la situatia portofoliului detinut de Client in Contul de Investitii. Prin intermediul Serviciului se ofera Clientului posibilitatea de a opta pentru modalitatea de furnizare a extrasului lunar de cont pentru cardurile de credit, alegand una dintre urmatoarele optiuni: - scrisoare transmisa la adresa de corespondenta in Romania - electronic, prin intermediul Serviciului - la orice unitate teritoriala a bancii.

De asemenea, Serviciul ofera Clientului posibilitatea de a contracta serviciul Alpha TXT, de a agrea cu Banca modificari ale acestui serviciu, conform Termenilor si conditiilor aferente serviciul Alpha TXT, precum si posibilitatea de vizualizare a situatiei serviciului Alpha TXT.

De asemenea, Clientul va putea aduce modificari contractelor de mandat de debitare directa si/sau a contractelor de standing order incheiate cu Banca. In cazul Clientilor care au si mentin cel putin un mandat de debitare directa activ, sunt disponibile instructiuni de adaugare, modificare si/sau revocare a unuia sau mai multor mandate de debitare directa. In cazul Clientilor care au contracte de ordin de plata programata („contracte de standing order”) sunt disponibile operatiuni de modificare si/sau revocare a acestor contracte.

2.2. Clientul nu va putea efectua tranzactii (transferuri, plati, etc.) prin intermediul Serviciului.

2.3. Cu exceptia extrasului lunar de cont pentru cardurile de credit, daca nu este specificata o alta data de actualizare, informatiile oferite sunt cele valabile la sfarsitul zilei lucratoare anterioare, ca regula, iar prin exceptie, cele valabile la momentul consultarii. Pot exista decalaje de timp intre momentul efectuarii unor tranzactii si momentul la care informatiile referitoare la acestea vor fi disponibile in cadrul Serviciului.

2.4. Alpha Bank Romania va pune la dispozitie Serviciul exclusiv la adresa de Internet mentionata la pct.1.3.

2.5. Accesul la Serviciu este conditionat de inregistrarea prealabila si se face numai prin intermediul unei adrese de e-mail valide si al unei parole unice atribuite Clientului in cadrul procesului de inregistrare pentru utilizarea Serviciului. Clientul intelege si este de acord, in mod explicit, ca Banca poate refuza cererea de inregistrare in situatiile in care se constata ca un client a furnizat infomatii neconforme cu realitatea sau foloseste serviciile intr-un mod neconform cu legea, Regulile de operare pe conturi/Conditiile Generale de Afaceri ale Bancii, contractele privind produsele si serviciile achizitionate de la alte societati comerciale/entitati din grupul Alpha Bank Romania, prezentele Termeni si conditii si/sau uzantele in domeniu.


2.6. Clientul va avea acces la Serviciu numai dupa acceptarea prealabila, integrala si neconditionata, prin bifarea on line a campului corespunzator in cadrul procedurii de inregistrare, a termenilor si conditiilor continute in acest Contract si dupa introducerea corecta, personal sau, dupa caz, prin intermediul personalului Bancii, a tuturor datelor necesare pentru inregistrarea corecta in cadrul Serviciului. Accesul la Serviciu se face numai prin intermediul unei conexiuni la Internet si prin utilizarea unui program de navigare pe Internet. Cerintele tehnice minime pentru o furnizare corespunzatoare a Serviciului sunt un computer care sa suporte si sa fie dotat cu o conexiune la Internet si cu un program de navigare de tipul Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera sau Safari.


2.7. Prin acceptarea Termenilor si Conditiilor de utilizare a Serviciului, clientul isi da acordul expres ca adresa de e-mail utilizata pentru crearea contului de utilizator Alpha e-statements poate fi folosita de Alpha Bank Romania pentru comunicari care contin informatii legate de serviciul Alpha e-statements, cu exceptia comunicarilor/notificarilor pentru care a fost stabilita pe cale legala / contractuala o alta metoda de comunicare.


2.8. Pentru prestarea Serviciului, Banca percepe comisioanele prevazute in tariful de comisioane pentru persoane fizice, editia in vigoare.


3. Furnizarea informatiilor personale

3.1. Prin accesarea Serviciului si utilizarea parolei personale Clientul este responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. Banca nu este responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale. Optand pentru inregistrare, Clientul se obliga sa furnizeze corect numele, adresa si alte informatii solicitate.

3.2. Drepturile si obligatiile asumate prin inregistrarea la prezentul Serviciu nu pot face obiectul transferului, sub orice forma, catre alte persoane. Daca se constata ca ele au fost transferate, Clientul este de acord cu inchiderea automata a contului.

4. Copyright

4.1. Intregul continut al site-ului https://e-statements.alphabank.ro (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date) este proprietatea Bancii si a furnizorilor sai si este aparat de legislatia privind protectia drepturilor de autor, proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea, fara acordul Bancii, a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare si antreneaza raspunderea Clientului pentru orice prejudicii cauzate Bancii.

5. Accesul la site

5.1. Banca garanteaza Clientului acces limitat, in interes personal, pe acest site si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor Bancii.

6. Drepturile si obligatiile Bancii

6.1. Banca isi rezerva dreptul sa stearga sau sa modifice orice informatie pe care Clientul a introdus-o in paginile Serviciului si care ar putea cauza functionarea necorespunzatoare a Serviciului.

6.2. Banca nu va fi raspunzatoare pentru erori generate de software, caderi de retea, alterarea si/sau de-securizarea informatiilor care tranziteaza alte sisteme decat cele ale Bancii sau datorate caderii retelei oricarui alt tert, folosirea frauduloasa a retelei de catre Client, orice alte asemenea situatii aflate in afara controlului Bancii. De asemenea, Banca nu raspunde pentru securitatea comunicatiilor si pentru integritatea informatiilor ce tranziteaza reteaua Internet.

6.3. Banca nu ofera suport pentru sistemele hardware sau software ale Clientului si nu raspunde de securitatea sistemului informatic al acestuia.

6.4. Banca nu va fi responsabila in cazul in care Clientii nu pot avea acces la Serviciu din cauza deficientelor de conectare care tin de echipamentele Clientilor sau din culpa altor persoane fizice sau juridice, altele decat Banca, cum ar fi furnizori de internet, furnizori de servicii de telefonie mobila etc.

6.5. Banca nu este raspunzatoare pentru pierderi sau alte daune pe care Clientul le-ar putea avea din cauza intreruperii furnizarii Serviciului din motive de natura tehnica. Banca va remedia defectiunile aparute in functionarea Serviciului in termen de 96 de ore de la sesizarea acestora de catre Client.

6.6. Banca va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea acestui Serviciu de catre Client in conditii adecvate de securitate.

6.7. Orice optiune a Clientului, referitoare la serviciul Alpha e-Statement, va putea fi acceptata de catre Banca doar daca sunt indeplinite conditiile de securitate ale folosirii Serviciului, respectiv accesarea acestuia cu numele de utlizator si parola corespunzatoare.

6.8. Banca poate decide oricand suspendarea furnizarii, modificarea sau intreruperea furnizarii Serviciului cu efect imediat si fara un anunt prealabil, in scopul efectuarii unor reparatii sau lucrari de intretinere sau in scopul imbunatatirii performantelor Serviciului, pentru ratiuni obiective/legate de securitatea acestuia.

6.9. In caz de folosire abuziva sau neautorizata a acestui Serviciu, Banca isi rezerva dreptul de a limita, suspenda sau anula fara preavizare accesul Clientului la Serviciu.

7. Drepturile si obligatiile Clientului

7.1. Prin acceptarea acestui Contract, Clientul se angajeaza ca va folosi Serviciul potrivit scopului si functionalitatilor acestuia. Clientul are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor de acces la Serviciu, fiind unic raspunzator pentru orice consecinte pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informatii de acces catre un tert, indiferent daca divulgarea a fost intentionata, din neglijenta sau din imprudenta. Clientul se obliga sa anunte de indata Banca, utilizand urmatoarele date de contact: email: e-statements@alphabank.ro, tel: 0800825742, 0214559999 despre orice divulgare, pierdere, furt ori alta utilizare frauduloasa a elementelor de acces securizat la Sistem, caz in care aceasta va intrerupe furnizarea Serviciului pana la atribuirea unor noi elemente de securitate pentru Client.

7.2. Clientul este de acord sa nu foloseasca Serviciul in nicio actiune frauduloasa, ilegala, deranjanta sau intr-un scop abuziv sau in orice mod prin care ar putea aduce daune sau crea elemente de risc asupra institutiei, reputatiei, angajatilor, clientilor si/sau proprietatilor Bancii, sau ale unor terti, persoane fizice si/sau juridice.

7.3. Clientul este unicul responsabil si raspunzator pentru utilizarea Serviciului si pentru orice consecinta produsa ca urmare a utilizarii serviciului, prin accesul cu nume de utilizator si parola proprii, chiar si in situatia in care Serviciul nu este folosit de catre Client, ci de o alta persoana folosind numele de utilizator si parola, atribuite Clientului, daca a intrat in posesia acestor date ca urmare a intentiei, neglijentei sau imprudentei Clientului.

7.4. In cadrul procesului de inregistrare, Clientul trebuie sa comunice personalului Bancii sau sa completeze personal, date complete, corecte si de actualitate si sa verifice corectitudinea datelor communicate/completate. Ca urmare a modificarii acestor date, in cursul procesului de inregistrare sau ulterior in cadrul procesului de administrare a profilului personal, va prevala si va fi valabila ultima modificare a datelor.

7.5. Clientul trebuie sa pastreze confidentialitatea numelui de utilizator si a parolei asociate si se angajeaza ca va notifica imediat Banca daca orice terta parte neautorizata, identificata sau neidentificata, le utilizeaza sau acceseaza Serviciul prin intermediul acestora, sau a devenit in masura sa o faca.

7.6. Clientul se obliga sa nu lase nesupravegheat calculatorul/punctul de lucru dupa introducerea datelor de acces, astfel incat nici o alta persoana neautorizata sa nu poata folosi serviciul in numele Clientului. Inainte de a pleca de langa punctul de lucru, Clientul trebuie sa se deconecteze de la Serviciu.

7.7. Clientul declara ca adresa de email folosita la subscrierea la Serviciu ii apartine si o poate folosi in mod legal. Banca nu poate fi facuta raspunzatoare de transmiterea unor informatii catre o adresa de email care nu mai poate fi folosita de Client sau care este folosita de catre un tert.

7.8. Clientul trebuie sa se asigure ca orice instructiune sau operatiune pe care o realizeaza in cadrul Serviciului este corecta si completa, in caz contrar Banca nu este raspunzatoare pentru erorile aparute.

7.9. Clientul autorizeaza Banca sa actioneze pe baza instructiunilor pe care el le transmite prin accesarea Serviciului cu adresa de e-mail si parola corespunzatoare, chiar daca aceste instructiuni contrazic alte instructiuni anterioare. Instructiunile transmise catre Banca se proceseaza pe principiul temporal, in ordinea primirii acestora.

7.10. Clientul intelege si este de acord ca realizarea unei operatiuni (modificarea modului de livrare a extrasului lunar de cont pentru cardurile de credit, activarea sau modificarea serviciului Alpha TXT, modificarea optiunilor pentru serviciile de plati automate etc.) nu este imediat consecutiva transmiterii instructiunii. Clientul ia act de faptul ca, dupa transmiterea unor instructiuni catre Alpha Bank Romania, o noua transmitere a unor instructiuni identice nu este posibila pana la solutionarea celor anterioare, indiferent de modul de solutionare. Solutionarea instructiunilor Clientului va fi confirmata de Banca in toate cazurile printr-un mesaj electronic de confirmare.

7.11. Clientul intelege si accepta ca modalitatea de contractare/modificare a serviciului Alpha TXT prin intermediul Serviciului este o modalitate valabila si angajanta de exprimare a consimtamantului pentru contractarea/modificarea serviciului Alpha TXT, fiind accesibila Clientului numai pe perioada in care Serviciul este activ.

7.12. Clientul intelege si este de acord ca realizarea unei operatiuni de adaugare, modificare si/sau revocare a unui mandat de debitare directa sau realizarea unei operatiuni de modificare si/sau revocare a unui contract de standing order nu este imediat consecutiva transmiterii instructiunii. Clientul ia act de faptul ca, dupa transmiterea unor instructiuni catre Alpha Bank Romania, o noua transmitere a unor instructiuni identice nu este posibila pana la solutionarea celor anterioare, indiferent de modul de solutionare. Solutionarea instructiunilor Clientului va fi confirmata de Banca in toate cazurile printr-un mesaj electronic de confirmare.

7.13. Clientul intelege si accepta ca modificarea optiunii cu privire la modalitatea de furnizare a extrasului lunar de cont pentru cardurile de credit, efectuata de Client prin intermediul Serviciului, este o modalitate valabila si angajanta de exprimare/modificare a acestei optiuni. Orice modificare, prin intermediul Serviciului, a optiunii Clientului cu privire la modalitatea de furnizare a extrasului lunar de cont pentru cardurile de credit va fi efectuata cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de Data extrasului aferent lunii in curs, in caz contrar urmand a produce efecte incepand cu extrasul de cont aferent lunii urmatoare. In sensul prezentului articol, Data extrasului inseamna data emiterii extrasului lunar de cont pentru cardurile de credit, respectiv data de 24 (pentru Alpha MasterCard Credit si Alpha MasterCard Co-branded), data de 20 (pentru AlphaCard Visa Credit) si data de 14 (pentru AlphaCard Visa Gold) ale fiecarei luni sau orice alta data comunicata ulterior de catre Banca. In cazul in care a optat pentru furnizarea in mod electronic a extrasului lunar de cont pentru cardurile de credit, la Data extrasului Clientul va fi notificat prin e-mail, la adresa de e-mail folosita pentru subscrierea la Serviciu, in legatura cu faptul ca extrasul este disponibil in pagina web a Serviciului. Clientul intelege si accepta ca aceasta modalitate de furnizare a extrasului lunar de cont pentru cardurile de credit se aplica numai pe perioada in care Serviciul este activ; in situatia in care, din orice motiv, Serviciul devine inactiv (spre exemplu ca urmare a suspendarii sau incetarii sale in orice mod), extrasul lunar de cont pentru cardurile de credit va fi pus la dispozitia Clientului la orice unitate teritoriala a Bancii.

7.14. Clientul intelege si accepta ca modificarea, adaugarea si/sau revocarea unui mandat/unor mandate de debitare directa, cat si modificarea/revocarea contractelor de standing order, efectuata de Client prin intermediul Serviciului Alpha e-statements, este o modalitate valabila si angajata de exprimare a acordului pentru modificarea/revocarea contractului de mandat de debitare directa si a contractului de standing order. Orice operatiune de modificare, adaugare si/sau revocare a unui mandat/a unor mandate de debitare directa si orice operatiune de modificare/revocare a unor contracte de standing order prin intermediul Serviciului va produce efecte din ziua bancara urmatoare primirii ordinului de catre Banca. Revocarea sau modificarea unui mandat/unor mandate de debitare directa si standing order nu afecteaza nici un drept ori obligatie care a aparut in legatura cu o instructiune de debitare directa data în baza mandatului initial şi transmisa în casa de compensare automata anterior momentului în care stergerea sau modificarea produce efecte.

7.15. Clientul intelege si accepta ca aceasta modalitate de adaugare/modificare/revocare a mandatelor de debitare directa si standing order se aplica numai pe perioada in care Serviciul este activ. In situatia in care, din orice motiv, Serviciul devine inactiv (spre exemplu ca urmare a suspendarii sau incetarii sale in orice mod), adaugarea, modificarea si/sau revocarea unui mandat de debitare directa, cat si modificarea si/sau revocarea unui mandat de standing order poate fi efectuata prin completarea unei cereri la sediile unitatilor Bancii.

7.16. Clientul este responsabil pentru toate erorile care conduc la pierderi materiale, daca el a actionat cu intentie, neglijenta sau imprudenta sau prin tentative frauduloase. Din acest motiv, Clientul trebuie sa isi insuseasca si sa respecte clauzele de securitate a accesului la Serviciu, continute de prezentul Contract.

7.17. Clientul va suporta cheltuielile efectuate pentru conectarea la reteaua Internet si la Serviciu, indiferent de producatorul echipamentului cu care s-a facut conectarea, costul echipamentelor necesare, precum si cheltuielile legate de intretinerea acestor echipamente, de folosirea contului/rilor sau/sale, a adresei de e-mail si pastrarea confidentialitatii parolei/lor proprii.

7.18. Clientul poate avea acces la Serviciu 24h/zi, 7 zile/saptamana, cu exceptia perioadelor in care se efectueaza lucrari de intretinere si/sau reparatii. Accesul poate fi limitat ca viteza in orele de utilizare maxima, din cauza capacitatii limitate de procesare a sistemului informatic pe care ruleaza Serviciul. Clientul ia act de faptul ca existenta mai multor Clienti conectati simultan la Serviciu poate determina scaderea vitezei de raspuns a Serviciului.

7.19. Clientul va furniza pe parcursul utilizarii Serviciului orice date rezonabile solicitate de catre Banca, incluzand dar fara a se limita la nume si prenume, firma, adresa, adresa de e-mail, cod numeric personal, cod fiscal, numar de telefon, data nasterii. Clientul se obliga sa comunice de indata Bancii, in scris, orice modificare privind datele respective.

7.20. Aceste modificari devin opozabile Bancii de la data comunicarii in conditii care asigura autenticitatea si integritatea acestora. In caz contrar Banca nu isi asuma raspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de Client.

7.21. Clientul intelege si este de acord ca informatiile afisate prin intermediul Serviciului, privitoare la produsele si serviciile Bancii si/sau ale altor societati comerciale/entitati din grupul Alpha Bank Romania de care beneficiaza (cu exceptia extrasului lunar de cont pentru cardurile de credit, in cazul in care Clientul a optat pentru furnizarea acestuia prin intermediul Serviciului) sunt prezentate de sistem cu titlu informativ si provizoriu, nu angajeaza Banca sau alte societati comerciale/entitati din grupul Alpha Bank Romania si nu pot constitui obiectul unor eventuale contestatii sau actiuni in justitie sau probe in cadrul unor asemenea proceduri judiciare.

Informarea oficiala si exacta a Clientului cu privire la situatia produselor/serviciilor contractate cu Banca se va realiza prin intermediul documentelor prevazute de lege (extrase de cont, etc.), care ii vor fi furnizate Clientului in modalitatea agreata cu acesta, cu respectarea prevederilor legale in materie. Informarea oficiala si exacta a Clientului cu privire la situatia produselor/serviciilor contractate cu societati comerciale/entitati din grupul Alpha Bank Romania, altele decat Banca, se va realiza in conditiile agreate cu acestea.

Pentru orice nelamuriri/nemultumiri/neconcordante sesizate cu privire la informatiile furnizate prin intermediul Serviciului in legatura cu produsele/serviciile achizitionate de Client de la societati comerciale/entitati din grupul Alpha Bank Romania, altele decat Banca, Clientul se va adresa societatii comerciale/entitatii de la care le-a achizitionat, intelegand sa exonereze Banca de orice pretentii si despagubiri pentru eventuale prejudicii in legatura cu acestea.

7.22. Pentru orice intrebari legate de acest Serviciu, Clientul poate apela la serviciul de Asistenta Clienti (Info Center) al Bancii, in timpul programului de lucru.

7.23. Clientul ia act de faptul ca accesul la anumite functiuni ale Serviciului poate fi restrictionat pe toata durata in care furnizarea catre Client a tuturor sau a unei parti din serviciile Bancii si/sau ale altor societati comerciale/entitati din grupul Alpha Bank Romania este suspendata, indiferent de cauza suspendarii.

8. Securitatea sistemului

8.1. Acest Serviciu foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul Bancii si este supus periodic controalelor de securitate.

8.2. Serviciul ce formeaza obiectul acestui contract este furnizat prin intermediul unui sistem informatic cu acces restrictionat. Orice accesare a sistemului, prin folosirea unei adrese de e-mail si a unei parole care nu au fost alocate celui care incearca sa acceseze sistemul, in considerarea identitatii sale si a calitatii de Client al Bancii si, dupa caz, al altor societati comerciale/entitati din grupul Alpha Bank Romania, sau accesarea sistemului in orice alt mod, prin inlaturarea neautorizata a restrictiilor de acces, precum si utilizarea sistemului cu depasirea limitelor autorizarii intra sub incidenta legislatiei romane privind combaterea criminalitatii informatice.

8.3. Continuarea procedurii de acces este considerata ca o intelegere neechivoca, din partea persoanei care incearca accesarea, a avertismentului de mai sus si a consecintelor nerespectarii acestuia.

8.4. Orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica continutul unei sectiuni sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza aceasta, va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului si va pune in miscare procedurile prevazute de lege pentru antrenarea raspunderii impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat acest fapt.

9. Raspunderea

9.1. Clientul va raspunde pentru orice daune, directe sau indirecte, prevazute sau neprevazute la incheierea acestui Contract, aduse Bancii sau altor societati comerciale/entitati din grupul Alpha Bank Romania cu intentie, din neglijenta sau imprudenta, prin folosirea frauduloasa a Serviciului, nerespectarea obligatiilor contractuale sau savarsirea altor fapte ilicite.

10. Confidentialitatea si prelucrarea datelor cu caracter personal

10.1. Banca asigura prestarea Serviciului cu respectarea obligatiilor privind pastrarea secretului profesional in domeniul bancar si prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu legislatia in vigoare si Regulile de Operare pe Conturi si Conditiile Generale de Afaceri ale Bancii, care constituie parte integranta din prezentul Contract.

11. Durata Contractului

11.1. Contractul intra in vigoare la data incheierii sale conform articolului 15.3 de mai jos si este valabil pana la incetarea sa, intr-una din situatiile precizate la articolul12 de mai jos.

12. Incetarea Contractului. Efectele incetarii Contractului

12.1. In plus fata de cazurile de incetare a contractului prevazute in Regulile de Operare pe Conturi, prezentul Contract inceteaza si in urmatoarele situatii:


a. Prin denuntare unilaterala de catre Client, in termen de 14 zile calendaristice del la incheierea prezentului contract, fara penalitati si fara a fi necesara invocarea vreunui motiv. In cazul exercitarii acestui drept de catre Client, acesta va notifica Banca in acest sens in scris, pe hartie sau alt suport durabil, inainte de expirarea termenului mentionat;
b. Banca poate considera reziliat de drept si fara anunt prealabil sau alte formalitati prezentul Contract in urmatoarele cazuri:
(1) Clientul nu-si respecta la termen obligatia de plata a oricaror sume datorate Bancii;
(2) Clientul a transferat unui tert Serviciile/drepturile si/sau obligatiile sale aferente Serviciului sau alte informatii confidentiale furnizate de Banca;
(3) Clientul foloseste Serviciul in mod abuziv;
(4) Clientul nu isi respecta celelalte obligatii ce-i revin prin prezentul Contract si/sau orice alt contract incheiat cu Banca;
(5) In cazul in care inceteaza furnizarea tuturor produselor si serviciilor Bancii catre Client, conform Regulilor de Operare pe Conturi si Conditiilor Generale de Afaceri.

13. Forta Majora

13.1. Orice eveniment de forta majora, astfel cum este definit de legislatia romana in vigoare, nu exonereaza partile de nici una dintre obligatiile lor, dar suspenda efectele prezentului Contract pe durata unui astfel de eveniment. Partea care invoca un eveniment de forta majora trebuie sa il notifice celeilalte parti in termen de 5 zile lucratoare de la data aparitiei evenimentului, precum si de la data la care un astfel de eveniment a incetat. Notificarea va fi insotita de dovada evenimentului de forta majora, constand in documente corespunzatoare emise de autoritatile competente.

14. Modificari

14.1. Modificarea prezentului contract se va efectua in conformitate cu prevederile regulilor de Operare pe Conturi, parte integranta din prezentul Contract.

15. Prevederi finale

15.1. Legea romana guverneaza toate raporturile juridice nascute, modificate sau stinse in temeiul prezentului contract.

15.2. Neintelegerile dintre parti decurgand din aplicarea si interpretarea prezentului contract, daca nu se pot rezolva pe cale amiabila, vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente potrivit legii/conventiei partilor. Clientul are dreptul sa se adreseze Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, in conditiile legii, pentru apararea drepturilor si intereselor sale. De asemenea, Clientul are dreptul sa apeleze la procedurile extrajudiciare de rezolvare a disputelor, stabilite de Banca Nationala a Romaniei. In toate cazurile insa Clientul este de acord sa supuna Bancii, in prealabil, orice reclamatie privitoare la serviciile prestate ori la pretinse nerespectari ale drepturilor sale izvorand din prezentul contract, in scopul solutionarii pe cale amiabila a acesteia. Clientul poate contacta Banca la adresa de e-mail: info@alphabank.ro, prin telefon la numarul 08008 25742 sau la sediul Bancii unde Clientul are deschis contul.

15.3. Prezentul contract se considera incheiat la momentul primirii de catre Client a mesajului electronic al Bancii de confirmare a validarii cererii de inregistrare a Clientului in Sistem, in conformitate cu prezentul Contract. Partile convin ca proba existentei si/sau a continutului prezentului contract, a modificarii de catre Client, prin intermediul Serviciului, a optiunii referitoare la modalitatea de furnizare a extrasului lunar de cont pentru cardurile de credit precum si a furnizarii acestui extras prin intermediul Serviciului, inclusiv in caz de neintelegere/disputa/reclamatie, sa se faca de Banca prin orice mijloace relevante, adecvate naturii Serviciului.

15.4. In situatia unor contradictii intre termenii si conditiile de utilizarea a site-ului Alpha Bank si prezentele termene si conditii, prevaleaza prezenta.

15.5. Prezentul contract se incheie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, ale legislatia privind protectia consumatorilor si serviciile de plati. Prezentul contract se completeaza cu Regulile de Operare pe Conturi si Conditiile Generale de Afaceri ale Bancii si Tariful de comisioane pentru persoane fizice al Bancii, editia in vigoare, care constituie parte integranta din prezentul Contract. Acceptarea prezentelor Termeni si conditii, in conformitate cu articolul 2.6, reprezinta confirmarea Clientului ca a avut la dispozitie in timp util si studiat documentele sus-mentionate, precum si prezentele Termeni si conditii, documente pe care le-a inteles si acceptat, si pe care Banca i le-a pus la dispozitie prin intermediul paginii web https://e-statements.alphabank.ro