Dictionar termeni bancari

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ATM
Automat bancar utilizat de catre consumatori prin intermediul unui card, pentru diverse operatiuni (retragere de numerar, efectuare plati, informare privind situatia contului, schimbare cod PIN etc.);

Banca
Institutie financiara a carei activitate consta in atragerea de depozite sau de alte fonduri de la public si in acordarea de credite;

Birou de Credit
Institutie care colecteaza, prelucreaza si furnizeaza informatii bancilor si societatilor fianciare referitoare la comportamentul de plata al consumatorilor care beneficiaza sau au beneficiat de credite;

Card de credit
Instrument de plata ce permite posesorului sa utilizeze linia de credit aprobata de banca in limita unui plafon stabilit;

Card de debit
Instrument de plata ce permite posesorului un mijloc de acces la disponibilitatile din contul atasat cardului;

Centrala Riscurilor Bancare (CRB)
Institutie specializata in colectarea, stocarea si centralizarea informatiilor privind comportamentul de plata al consumatorilor care beneficiaza sau au beneficiat de credite;

Codebitor (Coplatitor)
Persoana care participa sau nu cu venitul net la stabilirea venitului total net luat in considerare pentru acordarea unui credit si care se obliga impreuna cu debitorul principal la plata tuturor obligatiilor derivate din contract;

Comision
Remuneratie (procentuala sau fixa) primita de banca pentru serviciile prestate;

Consumator
Persoana fizica ce actioneaza in scopuri care se afla in afara activitatii sale comerciale sau profesionale;

Cont curent
Cont care poate fi deschis de consumatori la banci si in care acestia pot face operatiuni curente de incasari si plati;

Cont de economii
Produs de economisire, remunerat cu o dobanda care ofera posibilitatea de a retrage sau depune numerar in orice moment si care se constituie pe o perioada nedeterminata;

Contract cadru
Contract de servicii de plata in baza caruia se vor executa in viitor operatiuni de plata;

Costul total al creditului
Toate costurile, inclusiv dobanda, comisioanele, taxele si orice alt tip de costuri pe care trebuie sa le suporte consumatorul in legatura cu contractul de credit si care sunt cunoscute de banca, cu exceptia taxelor notariale si a primelor de asigurare, i

Credit
Operatiune reglementata printr-un contract prin care banca pune la dispozitia consumatorilor o anumita suma de bani in schimbul unui pret (dobanda), cu plata anumitor costuri mentionate in contract;

Credit de consum
Orice alt credit in afara creditului pentru investitii imobiliare (exemple: credite de nevoi personale, auto, studii, servicii medicale etc,). Poate fi garantat sau negarantat;

Credit pentru investitii imobiliare
Credit garantat cu ipoteca imobiliara, acordat in scopul dobandirii ori mentinerii drepturilor de proprietate asupra unui imobil sau in scopul reabilitarii, modernizarii, consolidarii ori extinderii unei constructii sau pentru viabilizarea unui teren;

Debitare directa
Serviciu ce presupune plata automata a anumitor sume dintr-un cont curent, conform unui acord prealabil incheiat intre consumator si banca (exemplu: plati facturi utilitati, plati prime de asigurare etc.);

Debitor (Imprumutat)
Persoana care participa cu venitul net la stabilirea venitului total net luat in considerare pentru acordarea unui credit si care se obliga la plata tuturor obligatiilor derivate din contract;

Depozit bancar
Suma de bani depusa in contul bancar, pe o perioada prestabilita remunerata cu dobanda;

Descoperit de cont (Overdraft)
Facilitate de creditare acordata consumatorilor care consta in posibilitatea retragerii din cont a unei sume mai mari decat cea existenta, in limita unui plafon stabilit;

Dobanda
Suma de bani pe care consumatorul o incaseaza in cazul unor produse de economisire/de cont curent sau pe care o plateste in cazul unui contract de credit, reprezentand pretul banilor;

Dobanda anuala efectiva (DAE)
Costul total al creditului pentru consumator, exprimat ca procent anual din valoarea totala a creditului, ce include costurile suportate de consumator in cazul contractarii unui credit: dobanda anuala, comision analiza dosar etc. Dobanda anuala serveste c

Dobanda penalizatoare
Dobanda datorata bancii in caz de intarziere la plata obligatiilor asumate prin contract;

EURIBOR
European Interbank Offered Rate - este un indice de referinta independent, recunoscut international reprezentand rata dobanzii minime sau de baza comunicata de Banca Centrala Europeana pentru creditele acordate in euro de catre o banca de prim rang unei a

Extras de cont
Document care prezinta operatiunile efectuate intr-un cont, intr-o anumita perioada;

Garant
Proprietarul imobilului adus in garantie sau cel care garanteaza cu veniturile pe care le incaseaza acordarea unui credit;

Grad de indatorare
Raportul dintre totalul ratelor lunare aferente creditelor contractate si venitul disponibil, exprimat sub forma procentuala;

Grafic de rambursare
Situatia ratelor datorate, a termenelor si a conditiilor de plata aferente, precum si a rambursarii valorii totale a creditului, a platii dobanzilor si a eventualelor costuri suplimentare;

IBAN
Cod unic utilizat pe plan international pentru a identifica contul unui consumator deschis la banca;

Internet banking
Serviciu bazat pe Internet care permite consumatorului accesul de la distanta pentru realizarea de operatiuni bancare;

Ipoteca
Garantie reala ce serveste la garantarea obligatiilor consumatorului fata de banca printr-un bun mobil sau imobil, proprietatea garantului;

LIBOR
London Interbank Offered Rate - este un indice de referinta independent, recunoscut international, reprezentand rata dobanzii minime sau de baza la creditele acordate bancilor de prim rang pe o perioada determinata pe piata londoneza, fixata la ora 11 a.m

Marja bancii
Parte componenta a dobanzii ce se stabileste in valoare procentuala fixa pe toata perioada derularii contractului;

Ordin de plata
Dispozitie de plata folosita de consumator pentru transferul unei sume de bani catre un beneficiar;

PIN
Personal Identification Number - Cod personal de identificare al posesorului de card;

Plafon de garantare
Nivel maxim garantat de stat per deponent garantat si per banca. Incepand cu 1 ianuarie 2011 acesta este de 100.000 de euro in echivalent RON;

POS
Dispozitiv ce permite prin mijloace electronice, preluarea, stocarea si transmiterea de informatii privind plata prin card;

Rambursare
Orice plata efectuata in vederea restituirii creditului;

Rata dobanzii fixe la credite
Rata dobanzii ce ramane nemodificata pe perioada creditului sau pe anumite intervale de timp determinate conform contractului;

Rata dobanzii de referinta a BNR  
Rata dobanzii utilizata pentru principalele operatiuni de piata monetara de BNR;

Rata dobanzii variabile la credite
Rata anuala a dobanzii exprimata procentual, compusa din indicele de referinta de tipul ROBOR/EURIBOR/LIBOR si marja fixa a bancii;

ROBOR
Reprezinta rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei. Aceasta se stabileste zilnic de Banca Nationala a Romaniei, ca medie aritmetica a cotatiilor practicate de 10 banci selectate de banca centrala;

Scadenta
Termenul la care consumatorul sau banca trebuie sa-si respecte obligatia de plata conform contractului;

Valoarea totala platibila
Suma dintre valoarea totala a creditului si costul total al creditului;